Baza legală

Informatii utile pentru consumatorul final de energie (prevederi legislative)

Legea energiei

Legea eficienței energetice

Regulamentul de acces la sistemele de distribuție gaze naturale (H.G. 1043 /2004 -Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale M.O. 693/2.08.2004)

Regulamentul de acces la sistemele de distribuție gaze naturale (Ord.32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale. Data: 25.04.2017. MO 344/10.05.2017)