Contractare

Racordarea la Sistemul de Distributie Gaze Naturale

Pentru a putea beneficia de serviciile de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale a orașului Otopeni și furnizare a acestora  de către Otto Gaz S.R.L., trebuie să vă racordaţi instalaţia de utilizare la reţeaua de distribuţie si să încheiaţi un contract de furnizare. Conform Legii energiei nr.123/2012, furnizarea gazelor naturale se poate face doar în baza contractului cadru de furnizare reglementat de către ANRE, semnat de către furnizor si consumator. Acest document diferă în funcţie de categoria de consumator (conform anexa nr.70-tarife) şi atestă calitatea solicitantului de consumator legal de gaze naturale.

§1. Obținerea de informații privind racordarea la sistemul de distribuție gaze naturale

În vederea obținerii accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD), persoana fizică sau juridică (beneficiar) se adresează OSD (operator sistem de distribuție) Otto Gaz S.R.L. cu o cerere însoțită de documentele specifice în conformitate cu prevederile Regulamentului de acces la sistemele de distribuție.

§2. Depunerea cererii pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Depuneți la sediul Otto Gaz S.R.L. cererea pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale împreună cu documentele necesare. Cererea poate fi depusă în nume propriu de către Beneficiar sau prin intermediul unui mandatar al acestuia.

Pentru PERSOANELE JURIDICE (PJ) documentele necesare sunt:

 • cerere pentru acordare acces;
 • copie de pe certificatul de înmatriculare;
 • acordul proprietarului, după caz;
 • planul de situație scara 1:500 în 2(doua) exemplare;
 • certificat urbanism;
 • avizele obținute pentru autorizația de construcție;
 • autorizație de construcție;
 • plan imobil.

Taxă depunere cerere – 60,00lei (fără TVA).

Pentru PERSOANELE FIZICE (PF) documentele necesare sunt:

 • cerere pentru acordare acces;
 • copie de pe BI/CI;
 • copie de pe actul de deținere a spațiului;
 • acordul proprietarului, după caz;
 • plan imobil;
 • certificat urbanism;
 • avizele obținute pentru autorizația de construcție;
 • autorizația de construcție.

Taxă depunere cerere – 10,00lei (fără TVA).

§3. Obtinerea Acordului de Racordare

Operatorul de distribuție – Otto Gaz  S.R.L. – va emite „Acordul de Acces” la sistemul de distribuție a gazelor naturale sau „Informare privind etapele necesare realizării accesului la sistem”, după caz, în termen de 30 de zile de la primirea cererii. Acest document va conține toate detaliile privind accesul la sistem (debit, presiune, lucrări necesare, etc.)

§4. Semnarea contractelor de racordare la sistemul de distributie

Pentru realizarea instalației de racordare trebuie semnat un contract de racordare și se achită minimum 100% din contravaloarea lucrării.