Oferta Tip – Piata Libera

S.C. OttoGaz S.R.L. cu sediul in Otopeni, str. 23 August, nr. 168, prezintă următoarea ofertă tip pentru clienții finali racordați în sistemul de distribuție din orasul Otopeni:

 1. Data întocmirii ofertei 01.01.2018;
 2. Ofertă valabilă până în data de 30.06.2019;
 3. Obiectul contractului fiind furnizarea gazelor naturale cu serviciul de transport, depozitare și distribuție inclus;
 4. Durata contractului 1 an;
 5. Condiții de plată–în termen de 15 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu termen de grație 10 zile calendaristice;
 6. Penalități – 0,5%pe zi de la data scadentă a facturii;
 7. Garanții – în cazul depășirii termenului scadent de mai mult de două ori se va depune o garanție ce va acoperi 60 de zile din consumul mediu anual;
 8. Transmiterea facturii – cu poșta sau in format electronic;
 9. Prețul de furnizare conform cu tabelul– fără T.V.A. și acciză
 10. Condiții de încetare a contractului:
 • prin ajungerea la termen, în situația în care a fost încheiat pentru o perioadă determinată și intenția de neprelungire a Contractului este notificată cu minim 30 (treizeci) de zile calendaristice înaninte de termenul stabilit pentru încetarea prin expirare a Contractului;
 • dacă părțile nu reușesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestațiilor, datorate modificărilor de circumstanțe;
 • în cazul declanșării procedurii falimentului Cumpărătorului, printr-o hotărâre judecătorească;
 • dacă forța majoră se desfășoară pe o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile și Părțile nu agreează altfel;
 • în caz de consum fraudulos;
 • oricare dintre părţi are dreptul de a denunţa prezentul Contract unilateral în condiţiile transmiterii unei notificări prealabile scrise, cu cel puţin 21 (douăzecişiuna) de zile calendaristice anterior momentului la care se doreşte încetarea acestuia;

Oferta Tip Casnici piata libera – cu servicii reglementate incluse

Categoria de consumatori Tarif fără TVA (LEI/MWh)
B.1 – consum anual până la 23.25 MWh 161.57 RON
B.2 – consum anual între 23.26 MWh şi 116.28 MWh 161.03 RON
B.3 – consum anual între 116.29 MWh şi 1162.78 MWh 158.97 RON
B.4 – consum anual între 1162.79 MWh şi 11627.78 MWh 0.00

Preturile sunt exprimate in Ron fara TVA. Oferta valabila pana la data de 30.06.2019Oferta Tip Non-Casnici piata libera – cu servicii reglementate incluse

Categoria de consumatori Tarif fără TVA (LEI/MWh)
B.1 – consum anual până la 23.25 MWh 161.57 RON
B.2 – consum anual între 23.26 MWh şi 116.28 MWh 161.03 RON
B.3 – consum anual între 116.29 MWh şi 1162.78 MWh 158.97 RON
B.4 – consum anual între 1162.79 MWh şi 11627.78 MWh 156.14 RON

Pentru categoria de consumatori incadrata la B5 – consum de pana la 116.277,79 MWh –  va invitam sa ne adresati o cerere de oferta la adresa de email office.ottogaz@fimm.com

Preturile sunt exprimate in Ron fara TVA. Oferta valabila pana la data de 30.06.2019