Tarife

Începând cu 01 iulie 2015 conform ordinului ANRE nr. 105 din 01 iulie 2015, noile preţuri pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale sunt:

Descarcă fișier

În conformitate cu Ordinul ANRE nr. 86/2009 pentru aprobarea „Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică și gaze naturale” vă aducem la cunoștință Facturarea gazelor in MWh.

De la data de 1 iulie 2008 s-a trecut la facturarea consumului de gaze naturale în unități de energie, prețul unitar al gazului fiind exprimat în RON/kWh.

Modalitatea de măsurare în kilowati-oră (kWh) asigură plata în funcție de calitatea gazelor naturale pe care clienții le primesc și nu în funcție de volumul acestora. Cum sursele de proveniență ale gazelor naturale sunt diferite (din producția natională sau din import), există mici diferențe de calitate. Interesul consumatorului este acela de a avea un raport calitate/preț corespunzător. În Uniunea Europeană măsurarea consumului în kWh este deja un standard.

Transformarea volumelor de gaze naturale în unități de energie se face prin aplicarea următoarei formule:

E = V x PCS

Unde:
E – energia gazelor naturale consumate [kWh] (1 MWh = 1000 kWh);

V – volumul măsurat în condiții de referință [mc];

PCS – puterea calorifică superioară [kWh/mc] determinată conform reglementărilor în vigoare.

PCS se determină prin analiza gazelor și exprimă cantitatea de energie produsă prin combustia unui metru cub de gaze. Cu cât PCS este mai mare, cu atât puterea de încalzire a gazelor este mai ridicată. Pentru determinarea PCS se folosesc echipamente performante, plasate în numeroase puncte din rețeaua natională.

Valoare PCS zilnică

AN VALORI ZILNICE VALORI LUNARE
2009 detalii detalii
2010 detalii detalii
2011 detalii detalii
2012 detalii detalii
2013 detalii detalii
2014 detalii detalii
2015 detalii detalii
2016 detalii detalii
2017 detalii detalii
2018 detalii detalii

TARIFE ACTIVITĂȚI CONEXE practicate de OTTO GAZ S.R.L. începând cu data de 01.01.2016:

1. Emiterea avizelor referitoare la S.D. conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

2. Punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aparținând clienților finali din zonele delimitate pentru care deține licența de operare;

3. Deplasarea unei echipe tehnice;

4. Întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a Operatorului conductelor de alimentare din amonte/Operatorului de transport și de sistem/Operatorului de distribuție, după caz;

5. Eliberarea de copii după documentația tehnică privitoare la instalația de utilizare a clientului final, fișele de evidență a verificărilor/reviziilor tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare și/sau după avizul/avizul de principiu, deținute de către O.S.D.;

6. Debranșarea clienților finali prin scoaterea definitivă din funcțiune a branșamentului și postului de reglare „Fără subactivitățile de la art. 10, al(1), lit. b) și f)” din Metodologie;

7. Modificări ale obiectivelor S.D. prin deviere, la cererea clientului final sau a unu terț „Fără subactivitățile de la art. 11, al(1), lit. d) și e)” din Metodologie.